เชียงใหม่เฮลพ์ยู...ค้นหา...แผนที่...ในเชียงใหม่

กิจกรรมเดือนกรกฎาคมในเชียงใหม่

5 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

5 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

5 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

6 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61

ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 ก.ค. 61

ห้องประชุมนานาชาติคุมคำ

13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61

ชั้น G ลานกิจกรรม เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61

ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61

ณ เชียงใหม่ฮอลล์

20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61

ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61

พรอมเมนาดา เชียงใหม่

21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61

เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 ก.ค. 61 - 2 ก.ย. 61

ณ Gallery Seescape ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

24 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61

เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

26 ก.ค. 61

Great Night Out@Promenada

27 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61

โรงแรมเดอะปาร์ค

30 ก.ค. 61 - 22 ก.ย. 61

Toot Yung art center



บริการของเรา


ประกาศโฆษณาแบนเนอร์

รับออกแบบกราฟิก ทำพื้นที่ประกาศ โฆษณา บนเว็บไซต์ ประกาศกิจกรรม งานแสดง ในเชียงใหม่

บันทึกข้อมูลกิจการร้านค้า

เก็บข้อมูลกิจการ ร้านค้า และบันทึกลงเว็บไซต์ พร้อมทำแผนที่ปักหมุด เฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่

บันทึกข้อมูลรูปภาพ

บันทึกข้อมูลรูปภาพ บริการถ่ายภาพนอกสถานที่ ถ่ายสตูดิโอ ถ่ายสินค้า พร้อมทีมช่างถ่ายภาพ และอุปกรณ์มืออาชีพ