เชียงใหม่เฮลพ์ยู...ค้นหา...แผนที่...ในเชียงใหม่

กิจกรรมเดือนสิงหาคมในเชียงใหม่

17 ก.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

21 ก.ค. 61 - 2 ก.ย. 61

ณ Gallery Seescape ถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

28 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 ก.ค. 61 - 22 ก.ย. 61

Toot Yung art center

4 ส.ค. 61

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

9 ส.ค. 61

ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

11 ส.ค. 61

ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 ส.ค. 61

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร A พรอมเมนาดา เชียงใหม่

24 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

25 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

30 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61

ลานโปรโมชั่น ชั้น G ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตบริการของเรา


ประกาศโฆษณาแบนเนอร์

รับออกแบบกราฟิก ทำพื้นที่ประกาศ โฆษณา บนเว็บไซต์ ประกาศกิจกรรม งานแสดง ในเชียงใหม่

บันทึกข้อมูลกิจการร้านค้า

เก็บข้อมูลกิจการ ร้านค้า และบันทึกลงเว็บไซต์ พร้อมทำแผนที่ปักหมุด เฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่

บันทึกข้อมูลรูปภาพ

บันทึกข้อมูลรูปภาพ บริการถ่ายภาพนอกสถานที่ ถ่ายสตูดิโอ ถ่ายสินค้า พร้อมทีมช่างถ่ายภาพ และอุปกรณ์มืออาชีพ